Landelijk Platform Zorgcoördinatie

Het landelijke platform 2TWNTY4 (‘Two-Twentyfour’) maakt beschikbare capaciteit en drukte van de gehele zorgketen realtime en automatisch inzichtelijk. Van ROAZ, Meldkamer, huisartsenpost, SEH, IC en Verloskunde tot zelfs de GGZ en Eerstelijnsverblijven. Hiermee wordt een proactieve coördinatie gefaciliteerd en afstemming tussen ketenpartners geoptimaliseerd. De applicatie biedt real time inzicht in de openstellingsstatus, de drukte status, de wachttijden, de doorlooptijden en de beschikbaarheid van bedden. Dit gebeurt op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Naast de applicatie biedt 2TWNTY4 consultancy gericht op het optimaliseren van zorgcoördinatie. Dit kan zowel bestaan uit onderzoek en advies, als ook expert- en procesmatige ondersteuning bij de implementatie, en tevens begeleiding van veranderprocessen. 2TWNTY4  is een gespecialiseerde dienstverlener gericht op het optimaliseren van de zorgcoördinatie in de gehele zorgketen.

COVID-19 UPDATE:Van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft 2TWNTY4 de opdracht gekregen om alle ziekenhuizen in Nederland op vrijdag 27-03-2020 via een spoedintegratie live te hebben op het Landelijk Platform Zorgcoordinatie 2TWNTY4. Tijd om de handen uit de mouwen te steken. Om aan te sluiten op dit Landelijk Platform Zorgcoördinatie is een aantal stappen nodig. Deze stappen zijn te vinden in bijgevoegd draaiboek.

Wij helpen u graag om de koppeling zo spoedig mogelijk juist te implementeren, kijk alvast op onze kennisbank (https://2twnty4.atlassian.net/wiki/spaces/K2/overview?homepageId=557266) voor de meest up to date instructies. Mocht u in deze drukke tijd geen spoedcapaciteit vrij kunnen maken voor projectmanagement of implementatie dan kunnen wij u hierbij op kostprijs ondersteunen, hiervoor zijn inmiddels samenwerkingen met grote partijen gesloten. Wij brengen u graag in contact met ziekenhuizen die al live zijn om u te helpen met de koppeling. Vraag het draaiboek op viainfo@2twnty4.nl of telefonisch op 085-0642997
Nb. Ter verduidelijk onderstaande:
– Het klopt dat wij het gebruik van het Landelijk Platform Zorgcoordinatie ten tijde van de crisis geheel gratis beschikbaar stellen. Daarna is elk ziekenhuis vrij om te stoppen of door te gaan met gebruik. Hiermee willen we nogmaals bevestigen dat er dus geen kosten aan het gebruik verbonden zijn.
– Uw bronsysteem werkt als basis voor de data, zorg dus dat dit up to date is. Wel bedden vrij maar geen personele capaciteit? Deze kunt u eenvoudig blokkeren in uw ziekenhuisinformatiesysteem. Hiermee kan snel een juiste plek voor een patient gevonden worden.