De druk op de acute keten is hoog, getuige het grote aantal presentatiestops op de SEH’s is overcrowding ook in Nederland een groot probleem in de acute zorg  Dagelijks zijn er SEH’s die een time-out afkondigen en voor patiënten die acuut zorg nodig hebben de deur sluiten. Dit is maatschappelijk een ongewenste situatie maar zeker ook voor de patient als individu, overcrowding schaadt namelijk de toegankelijkheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg.

Dit vormt voor 2TWNTY4 aanleiding om een landelijk onderzoeksprogramma te starten naar de oorzaken van overcrowding op SEH’s en de maatregelen die genomen dienen te worden om het aantal presentatiestops significant te reduceren. De focus van het onderzoek richt zich vooral op maatregelen die de ziekenhuizen zelf kunnen treffen vanuit het perspectief van capaciteitsmanagement en een betere logistieke sturing.

Emma Beems (VU Health Policy) zal zich de komende maanden vastbijten in dit onderzoek. In juni komen de resultaten beschikbaar en worden deze gepresenteerd.