Iris Keessen (Adviseur Acute Zorg – Traumacentrum Zuidwest-Nederland) geeft uitleg over 2TWNTY4 in de regio Zuidwest-Nederland. Doel van de pilot is om realtime coördinatie van de acute zorgketen te bewerkstelligen waardoor adequate afstemming tussen de zorgverleners mogelijk wordt gemaakt en de patiënt direct de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Naast het technische aspect wordt ook het belang van goede regionale ketenafspraken belicht. Een voorbeeld van regiobrede samenwerking om trots op te zijn!

 

Kijk de film hieronder of lees er meer over op de website van Traumacentrum Zuidwest-Nederland (www.traumacentrumzwn.nl)