Minister Bruno Bruins heeft in een kamerbrief (07-11-2019) de nieuwe agenda acute zorg gepresenteerd. De komende jaren zullen de onderstaande onderwerpen centraal staan bij de aanpak van de druk op de acute zorgketen.

a. Meer duidelijkheid over gebruik van en toegang tot acute zorg

b. Meer inzicht voor zorgverleners in beschikbare capaciteit voor zorgverleners van de acute ziekenhuiszorg en inzicht in de beschikbare capaciteit (vervolg)zorg (regionale coördinatiefuncties vervolgzorg).

c. Toegang tot huisartszorg in de ANW-uren

d. Duurzaam landelijk dekkend spoedzorgnetwerk

 

Lees de gehele kamerbrief hier:  https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/07/kamerbrief-over-agenda-acute-zorg/kamerbrief-over-agenda-acute-zorg.pdf