Op 10-01-2019 werd de Monitor acute zorg 2018 van de NZA gepubliceerd. Doel van het document is om een kader te scheppen om de ontwikkelingen in de acute zorg te voorspellen, knelpunten aan te identificeren en effectieve maatregelen om deze knelpunten op te lossen aan te wijzen.

Een van de knelpunten waar stil bij wordt gestaan is de SEH-stops. In onderstaand figuur wordt weergegeven dat er in korte periode en sterke toename is geweest in het aantal SEH-stops. Een manier om deze stops samen aan te pakken is om de drukte op de SEH inzichtelijk en transparant te maken en hierover regionale afspraken te maken. De box ‘Geef RAV inzicht in drukte SEH’ geeft duidelijk weer dat er een noodzaak is tot het verbeteren van keteninformatie met betrekking tot drukte op de SEH.

Goed nieuws, het landelijke platform 2TWNTY4 krijgt hierbij de status van best practice.

Monitor acute zorg 2018 nalezen?, klik hier

Bron figuur: Monitor acute zorg 2018, pagina 33 (NZa, uitvraag stops van ROAZ-regio’s)
Bron box: Monitor acute zorg 2018, pagina 35 (Geef RAV inzicht in drukte SEH