Landelijk platform voor real time coördinatie van de spoedzorg

Het LPZC is de meest geavanceerde en uitgebreide applicatie voor de coördinatie van de gehele zorgketen in Nederland. In nauwe samenwerking met veldpartijen is het LPZC tot stand gekomen, met als doel real time coördinatie van de acute zorgketen mogelijk te maken. Iedere maand wordt de applicatie geupdate met nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden.

De applicatie geeft 24 uur per dag en 7 dagen per week een actueel inzicht in de status van de keten. Dit stelt ziekenhuizen in staat de zorg en de patiëntenstromen in de acute keten te coördineren. Tegelijkertijd biedt het huisartsenposten en RAV’s inzicht in de openstellingsstatus en drukte op de SEH, de door-to-doc tijd en de actuele beddencapaciteit van het ziekenhuis zodat ze in het belang van de patiënt juiste keuzes kunnen maken.

Op zoek naar een bed? het landelijke platform zorgcoördinatie maakt capaciteit van ziekenhuizen en eerstelijnsverblijven 24×7 inzichtelijk.

Betrouwbare inzichten en voorspelling voor de SEH

Speciaal voor de SEH is er een module die continu de drukte bewaakt en vergelijkt  met de ontwikkelingen in de afgelopen uren en historische patronen. Op grond hiervan worden betrouwbare prognoses gemaakt voor de komende 2 uur. Blijft de drukte op hetzelfde niveau, wordt het rustiger of juist drukker? Is er een reëel risico op crowding en dreigt er een presentatiestop?

Het landelijke platform zorgcoördinatie biedt alle relevante informatie om direct te kunnen handelen en gericht een presentatiestop te voorkomen. Moet er een bepaald specialisme ingeroepen worden, is het noodzakelijk actie te ondernemen in de bedden, of is er een andere actie benodigd.

En als er dan toch een presentatiestop is, logt het LPZC de redenen van de presentatiestop. Dit maakt het mogelijk om achteraf analyses uit te voeren en in voorkomende gevallen ervoor zorg te dragen dat presentatiestops worden voorkomen.

Juist met deze inzichten wordt de druk over de acute keten verdeeld en is het mogelijk regionale afspraken te maken over de spreiding van patiënten.