‘Bevorder implementatie en opschaling van zorgcoördinatie in de spoedzorgketen’. De Patiëntenfederatie Nederland doet in een brief aan de Tweede Kamer een oproep om tijdens het AO Acute zorg/ambulancezorg te spreken over 2 belangrijke punten: zorgcoördinatie en gegevensuitwisseling in de acute zorgketen.  Patiënten moeten snel bij de juiste schakel in de spoedzorgketen terecht komen waarbij goede informatievoorziening letterlijk van levensbelang kan zijn. De Patiëntenfederatie pleit voor een snelle opschaling van good practices naar andere regio’s en uitrol in heel Nederland.

Samen de zorg beter maken – samen op weg naar een landelijk platform!

 

https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/maak-werk-van-gegevensuitwisseling-en-zorgcooerdinatie-in-de-acute-zorg