2TWNTY4 B.V. PRIVACY – EN COOKIESTATEMENT

INLEIDING

2TWNTY4 B.V. is een aanbieder van webapplicaties. Om onze producten goed en veilig te gebruiken hebben wij gegevens nodig van onze klanten en relaties. Wij doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. We verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet – en regelgeving. In dit privacy statement vertellen we je precies hoe wij dit doen.

TOEPASSELIJKHEID

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke

informatie (persoonsgegevens) en data verkregen vanuit het gebruik van onze diensten zoals onze webapplicaties.

 1. Hoe verzamelt 2TWNTY4 B.V.persoonsgegevens?

2TWNTY4 B.V. verzamelt persoonsgegevens wanneer je één van onze diensten afneemt door het aankopen van een gebruikerslicentie. In dat geval wordt ook toegang verschaft tot de afgenomen applicatie middels een gebruikersnaam en wachtwoord. We verzamelen ook gegevens wanneer je een account hebt bij één van onze applicaties. Een account verkrijg je door (1) het product zelf aan te kopen, of (2) door een administrator wie jou als extra gebruiker aan zijn account heeft toegevoegd. We verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt 2TWNTY4 B.V.?

2TNWYT4 B.V. verzamelt contactgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens, en gebruik van onze diensten. Dit doet 2TWNTY B.V. om hun facturatie op een goede manier te kunnen doen. Voor het gebruik van de webapplicatie, wordt voor het account, slechts een gebruikersnaam en e-mailadres als persoonsgegevens opgeslagen. De gebruikersnaam is door de administrator zelf te kiezen en hoeft dus niet voornaam en achternaam te zijn. In aanvulling op deze persoonsgegevens die je zelf verstrekt, kan 2TWNTY4 B.V. aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken afhankelijk van de applicaties die afgenomen zijn bij ons. 2TWNTY4 b.v. verzamelt geen patiëntgegevens.

 1. Waarom verzamelt 2TWNTY4 B.V. persoonsgegevens?

2TWNTY4 B.V. verwerkt persoonsgegevens om onze diensten te leveren. We slaan gegevens op om te leveren, een account aan te maken, te factureren en in het kader van die dienstverlening met je te communiceren. We hebben je gegevens ook nodig bij het verwerken van vragen, klachten en terugvorderingen.Voor het gebruik van de applicaties stellen wij een account ter beschikking. Daarvoor is het noodzakelijk dat je je kunt identificeren als gebruiker. Dat gebeurt in de applicaties door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord en eventueel een 2 – factor authenticatie methode. Het e-mailadres bij een account is bedoeld om contact op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld in het geval van het herstellen van een wachtwoord, of om je op de hoogte te houden van wijzigingen en updates van de applicatie. Verder willen wij ervoor zorgen dat er geen gebruikers kwaadwillende handelingen verrichten binnen onze applicaties. Om die reden worden bepaalde handelingen die leiden tot wijzigingen in de database van onze webapplicaties gelogd.

 1. Jouw persoonsgegevens en derde partijen

2TWNTY4 B.V. verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derde partijen. We maken in onze dienstverlening ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Alle van onze leveranciers zijn gevestigd in de EU. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging. Met eventuele derde partijen hebben wij contractueel afspraken gemaakt over een juiste bescherming van privacy (verwerkersovereenkomst).

 1. Jouw rechten

Je kunt altijd zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door 2TWNTY4 B.V. worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen. Als je wilt, bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie, kan je je persoonsgegevens van ons krijgen. Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze database te wissen. Realiseer je wel dat hierdoor de dienstverlening mogelijk (deels) niet meer verleend kan worden als het gaat om informatie die voor het gebruik van onze applicaties van belang is.

 1. Bewaartermijn

2TWNTY4 B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Voor een account bij één van onze applicaties betekent dit dat de gegevens direct verwijderd zullen worden zodra een account opgeheven wordt. Voor financiële doeleinden zullen de persoonsgegevens van de contractant niet per direct verwijderd worden.

 1. Hoe beveiligt 2TWNTY4 B.V.jouw gegevens

Bij 2TWNTY4 B.V. monitoren en beveiligen we al onze producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude. Verder hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor eerder genoemde doeleinden worden verwerkt. Met al onze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten af.

 1. Cookies

2TWNTY4 B.V. plaatst cookies wanneer je één van onze applicaties gebruikt. Hieronder lees je welke soorten cookies je bij ons tegen kunt komen.

 1. Functionele cookies:
  Er wordt een cookies opgeslagen ter identificatie van je huidige sessie in onze applicatie. Dit voorkomt dat je je telkens opnieuw aan moet melden, identificeren, als je binnen onze applicaties schakelt tussen verschillende functionaliteiten. Deze cookie wordt automatisch verwijderd zodra je de sessie beëindigt door (1) zelf uit te loggen, of (2) door de webbrowser te sluiten.
 2. Analytics cookies: 2TWNTY4 B.V. gebruikt dit soort cookies niet.
 3. Social media cookies: 2TWNTY4 B.V. gebruikt dit soort cookies niet.
 4. Personaliseren van reclame-uitingen
 5. 2TWNTY4 B.V. gebruikt dit soort cookies niet.
 1. Wijziging van privacy statement

2TWNTY4. B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via ons e-mailadres info@2twnty4.nl