Uit het onderzoek van Stichting IZZ ‘psychosociale arbeidsbelasting SEH’ blijkt dat de werkdruk op Spoedeisende Hulpafdelingen een zware wissel trekt op de medewerkers. Er is een toename van burn-outklachten waarbij in de eindmeting ruim 40% van de medewerkers zeer hoog scoort op emotionele uitputting. IZZ toont aan dat samen met je medewerkers in gesprek gaan over de ervaren knelpunten en manieren om dit aan te pakken werkt. 2TWNTY4 en MyWork geven je graag handvatten voor dit gesprek. De intelligentie in MyWork kijkt naar de ervaren werkdruk, het werkplezier en de kwaliteit van het werk en legt verbanden met allerlei gegevens over het werk, het personeel, de uitgevoerde taken en de tijdbesteding. Het klinkt wellicht ingewikkeld maar de kracht schuilt hem in de eenvoud. De applicatie kan op iedere afdeling en door iedere medewerker of leidinggevende gebruikt kan worden. Zo kunnen subjectieve en objectieve drukte metingen gecombineerd worden.