Onlangs verscheen de kamerbrief van minister Bruijns over de aanpak van drukte in de acute zorg. Ondanks alle acties en maatregelen is naar verwachting deze druk voorlopig niet opgelost. Transformatie van de zorgverlening, vroege signalering van problematiek bij ouderen, nieuwe vormen van zorgcoördinatie en toepassing van telemedicine kunnen bijdragen aan het beter en doelmatiger opvangen van de vraag van burgers naar acute zorg en het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast is er aandacht nodig voor een soepele overgang naar de VVT en de arbeidsproblematiek. In veel regio’s hebben bovenstaande maatregelen de aandacht om de acute zorg nog beter met elkaar te organiseren.

Lees hier de kamerbrief: