Landelijk Platform Zorgcoördinatie

Het landelijke platform zorgcoördinatie van 2TWNTY4 (‘Two-Twentyfour’) maakt beschikbare capaciteit en drukte van de gehele zorgketen realtime en automatisch inzichtelijk. Van ROAZ, Meldkamer, huisartsenpost, SEH, IC en Verloskunde tot zelfs de GGZ en Eerstelijnsverblijven. Hiermee wordt een proactieve coördinatie gefaciliteerd en afstemming tussen ketenpartners geoptimaliseerd. De applicatie biedt real time inzicht in de openstellingsstatus, de drukte status, de wachttijden, de doorlooptijden en de beschikbaarheid van bedden. Dit gebeurt op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Naast de applicatie biedt 2TWNTY4 consultancy gericht op het optimaliseren van zorgcoördinatie. Dit kan zowel bestaan uit onderzoek en advies, als ook expert- en procesmatige ondersteuning bij de implementatie, en tevens begeleiding van veranderprocessen. 2TWNTY4 is een gespecialiseerde dienstverlener gericht op het optimaliseren van de zorgcoördinatie in de gehele zorgketen.

Voor realtime coördinatie van de acute keten

Wat begon als een applicatie voor intramurale sturing met een sterke focus op de SEH en de bedden binnen het ziekenhuis, omvat het nu de gehele zorgketen van huisarts en meldkamer tot en met de eerste lijnsvoorziening, geriatrische revalidatie, verpleeghuiszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Hiermee is 2TWNTY4 uitgegroeid tot het logistieke platform voor intramurale, transmurale en regionale sturing van zorg en capaciteit. Real time inzicht in drukte en capaciteit binnen de totale zorgketen, de regio en op landelijk niveau.

De applicatie biedt de volgende functionaliteiten:

  • Real time coördinatie – actueel inzicht in de drukte

  • Inzicht in capaciteit  –  openstelling per specialisme

  • Voor alle ketenpartners – beschikbaar voor SEH, HAP, RAV en meldkamer

  • Slimme dashboard & analytics – inzicht voor continu verbeteren

  • Oplossing in de cloud – beschikbaar op ieder mobiel device

  • Veilige infrastructuur  – er worden geen patiëntengegevens gebruikt

Wilt u meer informatie:  neem dan contact met ons op via info@2twnty4.nl

Update Covid-19

Van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft 2TWNTY4 de opdracht gekregen om alle ziekenhuizen in Nederland via een spoedintegratie live te hebben op het Landelijk Platform Zorgcoördinatie 2TWNTY4.

Wij helpen u graag om de koppeling zo spoedig mogelijk juist te implementeren, kijk alvast op onze kennisbank voor de meest up to date instructies. Vraag het draaiboek op via info@2twnty4.nl of telefonisch op 085-0642997

  • Het Landelijk Platform Zorgcoordinatie wordt ten tijde van de crisis geheel gratis beschikbaar gesteld. Daarna is elk ziekenhuis vrij om te stoppen of door te gaan met gebruik. Hiermee willen we nogmaals bevestigen dat er dus geen kosten aan het gebruik verbonden zijn.
  • Uw bronsysteem werkt als basis voor de data, zorg dus dat dit up to date is. Wel bedden vrij maar geen personele capaciteit? Deze kunt u eenvoudig blokkeren in uw ziekenhuisinformatiesysteem. Hiermee kan snel een juiste plek voor een patiënt gevonden worden.

Het landelijk platform zorgcoördinatie wordt aanbevolen door: