Landelijk Platform Zorgcoördinatie

Het landelijke platform 2TWNTY4 (‘Two-Twentyfour’) maakt beschikbare capaciteit en drukte van de gehele zorgketen realtime en automatisch inzichtelijk. Van ROAZ, Meldkamer, huisartsenpost, SEH, IC en Verloskunde tot zelfs de GGZ en Eerstelijnsverblijven. Hiermee wordt een proactieve coördinatie gefaciliteerd en afstemming tussen ketenpartners geoptimaliseerd. De applicatie biedt real time inzicht in de openstellingsstatus, de drukte status, de wachttijden, de doorlooptijden en de beschikbaarheid van bedden. Dit gebeurt op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Naast de applicatie biedt 2TWNTY4 consultancy gericht op het optimaliseren van zorgcoördinatie. Dit kan zowel bestaan uit onderzoek en advies, als ook expert- en procesmatige ondersteuning bij de implementatie, en tevens begeleiding van veranderprocessen. 2TWNTY4  is een gespecialiseerde dienstverlener gericht op het optimaliseren van de zorgcoördinatie in de gehele zorgketen.

                 Versie 2.0 nu beschikbaar!