Meer over 2TWNTY4

Binnen 2TWNTY4 is er een uitgebreide ervaring in de acute zorg, capaciteitsmanagement, veranderkunde en optimalisatie van zorgketens.  Juist door deze kennis en ervaringen te delen en beschikbaar te stellen kunnen we samen met u werken aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg.

2TWNTY4 is ontstaan vanuit het idee om de keten van acute zorg nog beter op elkaar af te stemmen met behulp van slimme technologie. Vanuit de kliniek hebben we ervaren hoe hoog de werkdruk is en hoe belangrijk het is om in de keten nauw met elkaar samen te werken. Het is onze droom om met een innovatieve oplossing een bijdrage te leveren aan een betere gehele zorgketen.

Wat begon als een applicatie voor intramurale sturing met sterke focus op de SEH en de bedden binnen het ziekenhuis, is nu uitgegroeid tot een applicatie die de gehele zorgketen omvat. Van huisarts of meldkamer tot en met eerstelijnsvoorzieningen, geriatrische revalidatie, verpleeghuis en psychiatrie. Het gehele traject van de patiëntenzorg wordt inzichtelijk.

Het toepassingsgebied beslaat dus niet meer uitsluitend de lokale zorg. 2TWNTY4 is uitgegroeid tot het logistieke platform voor intramurale, transmurale en regionale sturing van zorg en capaciteit. Real time inzicht in drukte en capaciteit binnen de totale zorgketen, de regio en op landelijk niveau.

Het is onze missie om samen met u de zorg beter te maken.

Wij kijken er naar uit!